Jäta menüü vahele

Info välismaal COVID-19 vastu vaktsineeritutele

Välismaal tehtud vaktsineerimised kehtivad ka Eestis.

Vaktsineerituse tõendamine välisriigis vaktsineeritutel

See, millises riigis sind vaktsineeriti, ei ole iseenesest kuigi tähtis: Eesti tunnustab neid vaktsineerimisi, mida tunnustatakse ka riigis, kust sa tuled.

Oma vaktsineeritust saad tõendada, kui esitad välismaalt saadud tõendi:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL COVID-19 vaktsineerimistõend) 
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud 
 • immuniseerimispassi (selle väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal)

Kanna kaasas ka isikut tõendavat dokumenti, et tõendi kontrollija saaks veenduda, et esitasid õiged andmed. 

Teises riigis tehtud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni: haigus, mille vastu immuniseeriti; immuniseerimise kuupäev; immuunpreparaat, mida kasutati; mitu annust on isikule manustatud; tõendi väljastaja andmed.

Tõend kehtib alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

Välismaal tehtud vaktsineerimisi Patsiendiportaali ei kanta.


Välisriigis alustatud vaktsineerimiskuuri jätkamine Eestis

Said esimese doosi välismaal ja tahad teist Eestis?

Kui oled saanud esimese vaktsiinidoosi välismaal, aga soovid teist saada Eestis, siis on sul vaja esimese vaktsineerimise kohta tõendit ja broneerida aeg:

 • digiregistratuuris aadressil www.digilugu.ee
 • telefonil 1247 iga päev kell 8-20
 • apteegis: leia endale lähim apteek ja broneeri aeg veebilehelt vaktsineeriapteegis.ee
 • helistades kohaliku haigla või raviasutuse registratuuri

Seejuures tuleb silmas pidada erinevate vaktsiinide kahe doosi vahelist intervalli. Kui sa oled vaktsineeritud vaktsiiniga, mida Eestis ei kasutata, võta 2. doosiks sobiva vaktsiini leidmiseks ühendust oma perearstiga. Kui perearsti ei ole, siis saad nõu küsida perearsti nõuandetelefonil 1220 või 634 6630. Kõnedele vastavad ööpäevaringselt meedikud, nõustatakse eesti ja vene keeles. Inglise keeles saab nõu iga päev ajavahemikul 15-17.


Välismaalaste vaktsineerimine

Tasuta COVID-19 vastane vaktsineerimine tagatakse neile välismaalastele, kes elavad Eestis pikemaajaliselt elamisloa (kolmanda riigi kodanikud) või elamisõiguse (EL kodanikud) alusel. Vaktsineerimisõiguse tõendamiseks tuleb esitada isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel välja antud kehtiv pildiga dokument või EL ravikindlustuskaart. 

Tasuta COVID-19 vastast vaktsineerimist ei võimaldata välismaalastele, kelle õppimine või töötamine Eestis on lühiajaline (vähem kui 5 päeva) ja ajutise iseloomuga (viisavaba liikumise või viisa alusel). Samuti ei võimaldata tasuta COVID-19 vastast vaktsineerimist turistidele. 

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
 • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
 • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
 • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 6 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
 • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.
Keri üles