Jäta menüü vahele

Vaktsineerimise korraldus ja pressikontaktid

Vaktsineerimise korraldus

  • Vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust. 
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik. 
  • Vaktsineerimine on avatud kõigile vähemalt 5-aastastele Eesti inimestele. 
  • COVID-19 vastast vaktsineerimist korraldatakse rakenduskavas seatud eesmärkide ja põhimõtete järgi.

Kes korraldavad vaktsineerimist?

Eesti Haigekassa

Eesti Haigekassa tagab vaktsineerijate ja vaktsineerimiskohtade olemasolu kõigis maakondades, nii haiglates kui ka perearstikeskustes. Samuti on haigekassa ülesanne tagada, et kõigil vaktsineerijatel on piisavas koguses vaktsiini. Lisaks sellele tegeleb haigekassa COVID vaktsineerimise teavitusega. Haigekassas töötavad ka piirkondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid, kes teevad vaktsineerimise edendamiseks koostööd kohalike omavalitsuste, koolide ja ettevõtetega.  

Piirkondlikud koordinaatorid:

Põhja piirkond (Harjumaa, Järvamaa): Kerli Vilk, kerli.vilk@hol.ee; tel 5330 1747

Ida piirkond (Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa): Sigrid Mihhailova, sigrid@silmaroom.ee; tel 504 5340

Lõuna piirkond (Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa): Merilyn Viin, merilyn.viin@vorumaa.ee; tel 5309 1046

Lääne piirkond (Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa): Aivar Koppas, info@pereode.ee; tel 5333 8189

Ravimiamet

Ravimiamet hoiab silma peal COVID-19 vaktsiinide ja ravimite arendusel ning osaleb müügiloa taotluste hindamise protsessis. Samuti kogub ja analüüsib amet kõrvaltoimete teatisi, edastab need Euroopa Ravimiameti andmebaasi, osaleb uute ohusignaalide hindamisel ning avaldab kõrvaltoimete statistikat.  

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium tegeleb COVID-19 vaktsineerimise strateegilise juhtimisega: vaktsineerimise eesmärkide ja põhimõtete seadmise, vaktsineerimise edenemise seire ning eelarvevajaduste hindamise ja rahastuse taotlemisega.

Lisaks on Sotsiaalministeerium moodustanud immunoprofülaktika ekspertkomisjoni, mis nõustab ministeeriumi kõikides vaktsineerimisega seotud küsimustes. COVID-19 vaktsiinide kasutusnäidustused, sh sihtrühmad ja vaktsiinide manustamise intervallid otsustatakse tuginedes riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustele.

Terviseamet

Terviseamet korraldab vaktsiinide hoiustamist, tarneid ja logistikat.  

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus teostab vaktsineerimiseks vajalikud arendused patsiendiportaalis ja digiregistratuuris ning aitab selgitada COVIDi (immuniseerimis)tõendite kasutamist.  

Tervishoiuteenuse osutajad

Tervishoiuteenuse osutajad ehk perearstikeskused, haiglad ja erakliinikud nõustavad inimesi vaktsineerimise teemal ja vaktsineerivad.

Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut (TAI) kogub ja analüüsib tervise ja tervishoiu valdkonna statistikat sh surma põhjuste andmeid ning korraldab rahvastikupõhiseid küsitlusuuringuid, et hinnata ka koroonaviirusest põhjustatud pandeemia mõju Eesti elanike tervisekäitumistele ja hoiakutele. TAI eksperdid jälgivad teaduskirjanduses avaldatud infot koroonaviiruse leviku ja COVID-19 haigestumist piiravate meetmete, sh vaktsineerimise kohta ning osalevad töörühmades eesmärgiga töötada välja meetmeid COVID-19 vastu vaktsineerituse suurendamiseks.

Pressikontaktid

Sotsiaalministeerium – press@sm.ee

Terviseamet – kommunikatsioon@terviseamet.ee

Eesti Haigekassa – press@tervisekassa.ee

Ravimiamet – info@ravimiamet.ee

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
  • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
  • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
  • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 6 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
  • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.
Keri üles