Jäta menüü vahele

Tõendid

Oma vaktsineeritust saad tõestada mitmel moel. Kõige lihtsam ja universaalsem on vaktsineerimistõend, mille saad ise Patsiendiportaali kaudu luua ja siis kas välja trükkida või nutiseadmes ette näidata. Teine võimalus on immuniseerimispass, mille saab sulle väljastada tervishoiutöötaja – näiteks perearst. See sobib ka välismaal vaktsineeritutele. 

Tõendid ja dokumendid vaktsineerima minnes

 • Vaktsineerima minnes tuleb sul kaasa võtta oma isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), alaealist vaktsineerides tuleks isikut tõendav dokument kaasa võtta nii lapsel kui tema vanemal/hooldajal. Juhul, kui sul on olemas kollasel paberil immuniseerimispass, võta see ka kaasa – siis saad sinna kõik vaktsineerimiskanded! 
 • Eestis elavad välismaalased peaks vaktsineerima minnes võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (pass või välisriigi ID-kaart) ja sellele lisaks, kui on olemas, ka Eesti elamisloa või e-residendi digi-ID ja immuniseerimispassi. 

EL COVID-19 vaktsineerimistõend 

Euroopa Liidu COVID vaktsineerimistõend kehtib nii paberkandjal kui ka digiseadmest ette näidates. Vaktsineerimistõendit saab kasutada nii Eestis üritustel ja tegevustes osalemiseks kui ka reisides. NB! Kindlasti kontrolli reisimisel kõikide läbitavate riikide individuaalseid nõudeid!

Vaktsineerimistõendi kehtivus

COVID-19 vaktsineerimistõend kehtib ühe aasta. 

NB! 23. detsembril otsustas Eesti valitsus lühendada vaktsineerimistõendi kehtivusaega 9 kuule. Otsus jõustub 1. veebruarist 2022. Samast kuupäevast hakkab reisimisel kehtima 9-kuuline vaktsineerimistõend ka üle Euroopa Liidu.

Tõend ei hakka kehtima kohe pärast vaktsineerimist. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna vaktsiini Spikevax puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Pärast tõhustusdoosi tegemist pikeneb vaktsiinitõendi kehtivusaeg ühe aasta võrra. NB! Pärast tõhustusdoosi tuleb luua endale Patsiendiportaalis uus tõend.

Vaata koroonakaitse kalkulaatorist infot oma tõendi kehtivuse kohta!

Kes saavad vaktsineerimistõendit kasutada?

Vaktsineerimistõendi saab endale luua igaüks, kellel on olemas Eesti isikukood ja kes on vaktsineeritud Eesti vabariigis või kelle välismaal teostatud vaktsineerimise andmed on Patsiendiportaali kantud. Vaktsineerimise tõendit saab kasutada kõikides Euroopa liikmesriikides vastavalt kohalikele nõuetele.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Peale avalduse esitamist sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsema info leiab tehik.ee veebilehelt.

Juhul, kui oled vaktsineeritud välismaal või sul puudub Eesti isikukood, võid Euroopa Liidu COVID vaktsineerimistõendi asemel kasutada ka Eesti-siseselt kehtivat immuniseerimispassi. 

Kuidas luua vaktsineerimistõendit?

Vaktsineerimistõendi saad endale ise luua juhul, kui sul on olemas Eesti isikukood ja sind on vaktsineeritud Eestis. Selleks tuleks sul ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil sisse logida digilugu.ee aadressil asuvasse Patsiendiportaali, seal tõend koostada ja see välja printida. 

Vaktsineerimistõendit saad kasutada ka elektroonselt, seda oma nutiseadmest ette näidates! 


Vaktsineerimistõendi uuendamine

Kes peavad vaktsineerimistõendit uuendama?

 • Kõik need, kes on teinud tõhustusdoosi
 • Need, kelle vaktsineerimistõend on loodud enne 21. oktoobrit ja seni uuendamata. Enne 21. oktoobrit loodud tõendite tehniline kehtivus lõpeb kuus kuud pärast selle loomist. See tähendab, et reisimiseks on vajalik tõendi uuendamine. Eestis saab tõendeid edasi kasutada kuni 9 kuuu jooksul esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.

Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii vaktsiinitõendite kontrollimise rakenduses kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee.

Kuidas vaktsineerimistõendit uuendada?

 • Sisene patsiendiportaali digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga 
 • Vajuta vasakul rohelisele nupule „ELi digitaalsed COVIDi tõendid“ 
 • Vajuta nupule „Alusta ELi digitaalse COVIDi tõendi loomist“ 
 • Vali lehe all rippmenüüst tõend (ELi digitaalne COVIDi immuniseerimise tõend) ja vajuta nuppu „Edasi“ 
 • Salvesta või prindi tõend.

Vaata ka juhendavat videot, kuidas tõendi loomine Patsiendiportaalis käib.


Immuniseerimispass

Immuniseerimispassi (rahvakeeli vahel nimetatud ka kollaseks vaktsineerimispassiks) väljastab vaktsineerimist läbi viiv meditsiinitöötaja, näiteks perearst. Tegemist on paberkandjal dokumendiga, mille peaksid kaasa võtma kõikidele vaktsineerimistele, mida teed pärast immuniseerimispassi väljastamist. NB! Immuniseerimispassile teeb uute vaktsineerimiste kohta vastava kande ainult vaktsineerija!

Kellele sobib immuniseerimispass?

Immuniseerimispass sobib kõigile neile, kes ei saa või ei taha oma andmeid digilugu.ee kaudu tõendada ja soovivad vaktsineerimisandmeid hoida paberkandjal. Samuti on immuniseerimispass Eesti-siseselt sobivaks tõendiks kõikidele neile eestlastele, kes on vaktsineeritud välisriigis ja kes ei ole veel saanud oma välisriigi vaktsineerimisandmeid Patsiendiportaali automaatselt üle kanda. 

NB! Immuniseerimispass ei ole üldjuhul reisimiseks sobiv vaktsineerituse tõend!

Kuidas saada immuniseerimispassi?

Immuniseerimispassi saamiseks tuleks pöörduda perearsti või vaktsineeriva tervishoiutöötaja poole, kaasa tuleks võtta oma isikut tõendav dokument ning tõendusmaterjal vaktsineerimiste kohta. 


EL COVID-19 läbipõdemise tõend

Euroopa Liidu ehk EL digitaalse COVID läbipõdemise tõendiga saad tõendada haiguse läbipõdemist. Tõendi saamise aluseks on positiivne Sars-Cov-2 PCR proov. 

COVID läbipõdemise tõendit saab kasutada vastavalt kehtivatele nõuetele, piirangutest vabanemiseks ja tegevustest või üritustest osavõtmiseks.

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua alates Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi tulemuse 11. päevast. Oluline on ka kellaaeg: nt kui tulemus on saadud kell 17, saab ka tõendi luua 11. päeval alates kell 17. Läbipõdemise tõend kehtib 180 päeva positiivse PCR testi tulemusest. 

Tõend on eesti, inglise ja vene keeles ning sisaldab: 

 • Sinu nime ja isikukoodi 
 • Tõendi numbrit
 • Haigust, mille osas testiti
 • Esimese testi kuupäeva
 • Riiki, kus testiti 
 • Tõendi kehtivusaegasid
 • Tõendi väljastaja andmeid

Kas tulevikus saab COVID-19 läbipõdemist tõendada ka antikehade testi abil?

Praegu ei ole planeeritud luua lahendust COVID-19 läbipõdemise tõendamiseks antikehade testi alusel, sest sellised testid ei võimalda täpsustada, millal COVID-19 on läbi põetud. Praegu on Euroopa Liidus kokku lepitud, et EL COVID läbipõdemise tõendi aluseks saab olla vaid positiivne PCR-testi tulemus. Lisaks puudub rahvusvaheliselt ühtne seisukoht vajaliku antikehade taseme osas.

Tõendi kontrollimine

Euroopa Liidu digitaalsete COVID-19 tõendite ehtsust saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui väljaprindituna.

Kanna kaasas ka isikut tõendavat dokumenti, et tõendi kontrollija saaks veenduda, et esitasid õiged andmed. 

Välismaal vaktsineeritud

Välismaal tehtud vaktsineerimised kehtivad ka Eestis. See, millises riigis sind vaktsineeriti, ei ole iseenesest kuigi tähtis: Eesti tunnustab neid vaktsineerimisi, mida tunnustatakse ka riigis, kust sa tuled.

Oma vaktsineeritust saad tõendada, kui esitad välismaalt saadud tõendi:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL COVID-19 vaktsineerimistõend) 
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud 
 • immuniseerimispassi (selle väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal)

Kanna kaasas ka isikut tõendavat dokumenti, et tõendi kontrollija saaks veenduda, et esitasid õiged andmed. 

Teises riigis tehtud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni: haigus, mille vastu immuniseeriti; immuniseerimise kuupäev; immuunpreparaat, mida kasutati; mitu annust on isikule manustatud; tõendi väljastaja andmed.

Tõend kehtib alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

Välismaal tehtud vaktsineerimisi Patsiendiportaali ei kanta.

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
 • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
 • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
 • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 5 kuud pärast esimest doosi.
 • Pärast tõhustusdoosi tegemist tuleb luua endale patsiendiportaalis uus COVID-19 tõend!
 • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvada üldiselt kiiresti.
Keri üles