Jäta menüü vahele

Tõendid

Oma vaktsineeritust saad tõestada mitmel moel. Kõige lihtsam ja universaalsem on vaktsineerimistõend, mille saad ise Patsiendiportaali kaudu luua ja siis kas välja trükkida või nutiseadmes ette näidata. Teine võimalus on immuniseerimispass, mille saab sulle väljastada tervishoiutöötaja – näiteks perearst. See sobib ka välismaal vaktsineeritutele. 

Tõendid ja dokumendid vaktsineerima minnes

 • Vaktsineerima minnes tuleb sul kaasa võtta oma isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), alaealist vaktsineerides tuleks isikut tõendav dokument kaasa võtta nii lapsel kui tema vanemal/hooldajal. Juhul, kui sul on olemas kollasel paberil immuniseerimispass, võta see ka kaasa – siis saad sinna kõik vaktsineerimiskanded! 
 • Välismaalased peaks vaktsineerima minnes võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (pass või välisriigi ID-kaart) ja sellele lisaks, kui on olemas, ka Eesti elamisloa või e-residendi digi-ID ja immuniseerimispassi. Kui oled vaktsineerimiskuuri alustanud välismaal ja soovid seda Eestis jätkata, siis on vaja kaasa võtta ka tõend esimese vaktsineerimise kohta.

Vaktsineerimistõend 

EL COVID-19 vaktsineerimise tõend võimaldab koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel seda tõendada. Tõendit saab kasutada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka mujal maailmas. See kehtib nii paberkandjal kui ka digiseadmest ette näidates. Enne reisimist kontrolli kindlasti kõikide läbitavate riikide individuaalseid nõudeid!

NB! Alates 15. märtsist 2022 Eestis COVID tõendeid ei kontrollita.

Vaktsineerimistõendi kehtivus

 • Alates 1. veebruarist kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides (piiriületusel) täiskasvanute esmase vaktsineerimise tõendid 9 kuud (270 päeva).
 • Pärast tõhustusdoosi tegemist pikeneb vaktsiinitõendi kehtivusaeg 365 päeva võrra. Tõend hakkab kehtima kohe pärast tõhustusdoosi tegemist.
 • Alates 7. aprillist 2022 on alaealiste vaktsineerimistõendid Euroopa Liidus (piiriületusel) tähtajatud. Juhul, kui noor saab peagi pärast vaktsineerimist täisealiseks, kehtib tema tõend 270 päeva alates viimasest süstist. 

NB! Reisimisel tuleb arvestada, et sihtriikidel on võimalik kehtestada tõenditele ka eraldi siseriiklikke kehtivusaegu. Neid tasub kindlasti kontrollida enne reisimist välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehelt.

Esmase kuuri vaktsineerimistõend ei hakka kehtima kohe pärast vaktsineerimist. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele:

 • Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Moderna vaktsiini Spikevax puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi
 • Janssen vaktsiini Jcovden puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi
 • Novavaxi vaktsiini Nuvaxovid puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi

Tõendite kehtivust aitab arvutada ka koroonakaitse kalkulaator. 

Kes saavad vaktsineerimistõendit kasutada?

Vaktsineerimistõendi saab endale luua igaüks, kellel on olemas Eesti isikukood ja kes on vaktsineeritud Eesti vabariigis.

Eestlased, Eesti isikukoodiga ja Eesti isikukoodita välismaalased (nt välistudengid), kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Pärast avalduse esitamist sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsema info leiab tehik.ee veebilehelt.

Juhul, kui oled vaktsineeritud välismaal või sul puudub Eesti isikukood, võid Euroopa Liidu COVID vaktsineerimistõendi asemel kasutada ka immuniseerimispassi. 

Kuidas luua vaktsineerimistõendit?

Vaktsineerimistõendi saad endale ise luua juhul, kui sul on olemas Eesti isikukood ja sind on vaktsineeritud Eestis. Selleks tuleks sul ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil sisse logida digilugu.ee aadressil asuvasse Patsiendiportaali, seal tõend koostada ja see välja printida. 

Vaktsineerimistõendit saad kasutada ka elektroonselt, seda oma nutiseadmest ette näidates! 


Vaktsineerimistõendi uuendamine

Kes peavad vaktsineerimistõendit uuendama?

 • Kõik need, kes on teinud tõhustusdoosi. Tõhustusdoosi manustamise järgselt loodud tõend kehtib 12 kuud (365 päeva) alates tõhustusdoosist.
 • Kõik, kelle esimene vaktsineerimiskuur oli ühedoosiline (sai ühedoosilist vaktsiini või põdes viiruse läbi ja sai ühe doosi mõnest kahedoosilisest vaktsiinist) ning kes said seejärel tõhustusdoosi. Praeguse 2/2 tõendi asemel saavad need inimesed luua uue märkega 2/1 tõendi, mis viitab sellele, et esmane vaktsiinikuur oli ühedoosiline ja teine doos oli tõhustusdoos. Sellist märgistust loeb tõhustusdoosiks ka kontrollirakendus ning see on vajalik reisimiseks.
 • Need, kelle vaktsineerimistõend on loodud enne 21. oktoobrit ja seni uuendamata. Enne 21. oktoobrit loodud tõendite tehniline kehtivus lõpeb kuus kuud pärast selle loomist. See tähendab, et reisimiseks on vajalik tõendi uuendamine. Eestis saab tõendeid edasi kasutada kuni 9 kuu jooksul esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest. NB! Osa Eesti ettevõtetest kasutab COVIDi tõendite kontrollimiseks välismaiseid rakendusi, mis tähendab, et ka neis ei näidata rohkem kui pool aastat vanu tõendeid enam kehtivatena. Kui sa satud olukorda, kus sinu kehtiv tõend loetakse kehtetuks, palu kontrollijal kasutada Eesti riigi loodud rakendust kontroll.digilugu.ee.

Kui inimese tõend vajab uuendamist, siis kuvatakse seda nii vaktsiinitõendite kontrollimise rakenduses kontroll.digilugu.ee kui ka patsiendiportaalis digilugu.ee. Samuti hakatakse inimesi, kelle tõend hakkab aeguma, sellest teavitama e-kirja teel 30 päeva ja 2 päeva enne aegumist. Selleks on vajalik, et inimese eesti.ee aadress oleks suunatud isiklikule e-posti aadressile.

Kuidas vaktsineerimistõendit uuendada?

 • Sisene patsiendiportaali digilugu.ee ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga 
 • Vajuta vasakul rohelisele nupule „ELi digitaalsed COVIDi tõendid“ 
 • Vajuta nupule „Alusta ELi digitaalse COVIDi tõendi loomist“ 
 • Vali lehe all rippmenüüst tõend (ELi digitaalne COVIDi immuniseerimise tõend) ja vajuta nuppu „Edasi“ 
 • Salvesta või prindi tõend.

Vaata ka juhendavat videot, kuidas tõendi loomine Patsiendiportaalis käib.


Immuniseerimispass

Immuniseerimispassi (rahvakeeli vahel nimetatud ka kollaseks vaktsineerimispassiks) väljastab vaktsineerimist läbi viiv meditsiinitöötaja, näiteks perearst. Tegemist on paberkandjal dokumendiga, mille peaksid kaasa võtma kõikidele vaktsineerimistele, mida teed pärast immuniseerimispassi väljastamist. NB! Immuniseerimispassile teeb uute vaktsineerimiste kohta vastava kande ainult vaktsineerija!

Kellele sobib immuniseerimispass?

Immuniseerimispass sobib kõigile neile, kes ei saa või ei taha oma andmeid digilugu.ee kaudu tõendada ja soovivad vaktsineerimisandmeid hoida paberkandjal. Samuti on immuniseerimispass sobivaks tõendiks kõikidele neile eestlastele, kes on vaktsineeritud välisriigis ja kes ei ole veel saanud oma välisriigi vaktsineerimisandmeid Patsiendiportaali automaatselt üle kanda. 

NB! Immuniseerimispass ei pruugi olla kõikides riikides reisimiseks sobiv vaktsineerituse tõend!

Kuidas saada immuniseerimispassi?

Immuniseerimispassi saamiseks tuleks pöörduda perearsti või vaktsineeriva tervishoiutöötaja poole, kaasa tuleks võtta oma isikut tõendav dokument ning tõendusmaterjal vaktsineerimiste kohta. 


Läbipõdemise tõend

Euroopa Liidu ehk EL digitaalse COVID läbipõdemise tõendiga saad tõendada haiguse läbipõdemist. Tõendi saamise aluseks on positiivne SARS-CoV-2 PCR proov või tevishoiutöötaja tehtud antigeeni kiirtest.

COVID läbipõdemise tõendit saab kasutada vastavalt kehtivatele nõuetele reisimiseks ja/või tegevustes või üritustest osavõtmiseks. NB! Alates 15. märtsist Eestis COVID tõendeid enam ei kontrollita.

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua alates positiivse PCR proovi või tervishoiutöötaja tehtud antigeeni kiirtesti tulemuse 11. päevast. Oluline on ka kellaaeg: nt kui tulemus on saadud kell 17, saab ka tõendi luua 11. päeval alates kell 17. Läbipõdemise tõend kehtib 180 päeva positiivse tulemuse kuupäevast. 

NB! Antigeeni kiirtesti alusel saab tõendi luua juhul, kui kasutatud test on mõeldud professionaalseks kasutuseks ning testimise viib läbi tervishoiutöötaja, kes edastab vastavad andmed Eesti tervise infosüsteemi. EL COVID tõendit ei saa luua ise poest või apteegist ostetud COVID-19 antigeeni kiirtesti alusel. Tõendeid saavad tagantjärele luua ka need inimesed, kes on positiivse proovi andnud alates 1. oktoobrist 2021.

Alates 12. aprillist saab Patsiendiportaalis luua läbipõdemistõendi viimase läbipõdemise alusel, kui vahe kahe läbipõdemise algust kinnitava positiivse testi vahel on vähemalt 60 päeva. Senini ei saanud korduvnakatunu uut tõendit luua, kui teine positiivne test anti 180 päeva jooksul eelmisest nakatumisest.

Läbipõdemistõend on eesti, inglise ja vene keeles ning sisaldab: 

 • Sinu nime ja isikukoodi 
 • Tõendi numbrit
 • Haigust, mille osas testiti
 • Esimese testi kuupäeva
 • Riiki, kus testiti 
 • Tõendi kehtivusaegasid
 • Tõendi väljastaja andmeid

Tõendi kontrollimine

Euroopa Liidu digitaalsete COVID-19 tõendite ehtsust saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui väljaprindituna.

Kanna kaasas ka isikut tõendavat dokumenti, et tõendi kontrollija saaks veenduda, et esitasid õiged andmed. 

Välismaal vaktsineerituse tõendamine Eestis

Välismaal tehtud vaktsineerimised kehtivad ka Eestis. See, millises riigis sind vaktsineeriti, ei ole iseenesest kuigi tähtis: Eesti tunnustab neid vaktsineerimisi, mida tunnustatakse ka riigis, kust sa tuled.

NB! Alates 15. märtsist 2022 Eestis COVID tõendeid ei kontrollita.

Oma vaktsineeritust saad tõendada, kui esitad välismaalt saadud tõendi:

 • immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi (sh EL COVID-19 vaktsineerimistõend) 
 • teise riigi andmebaasi väljatrüki, mis on ametlikult kinnitatud 
 • immuniseerimispassi (selle väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal)

Kanna kaasas ka isikut tõendavat dokumenti, et tõendi kontrollija saaks veenduda, et esitasid õiged andmed. 

Teises riigis tehtud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni: haigus, mille vastu immuniseeriti; immuniseerimise kuupäev; immuunpreparaat, mida kasutati; mitu annust on isikule manustatud; tõendi väljastaja andmed.

Tõend kehtib alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast vastavalt konkreetse tootja juhistele. 

Välismaal tehtud vaktsineerimisi Eestis Patsiendiportaali ei kanta.

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
 • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
 • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
 • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
 • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 5 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
 • Pärast tõhustusdoosi tegemist tuleb luua endale patsiendiportaalis uus COVID-19 tõend!
 • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.
Keri üles