Jäta menüü vahele
Vaktsineeri_koduleht_1440x288-1

Vaktsineerimine Eestis

COVID-19 vastu vaktsineerimisega saame liikuda tagasi normaalse elukorralduse suunas. Vaktsineerimine toimub Eesti COVID-19 vaktsineerimise plaani järgi.

Üldine info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis

Vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile, kellel pole tervisekindlustust.

Vaktsineerimine on vabatahtlik.

Oluline on arvestada, et esimesel poolaastal on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused piiratud.

Piiratud vaktsiinikoguste tõttu alustas riik vaktsineerimist tervishoiutöötajatest, hoolekandeasutuste elanikest ja töötajatest ning kõrge ea või tervise tõttu riskirühmadesse kuuluvatest inimestest.

Vaktsineerimise järjekord

COVID-19 vastane vaktsineerimine toimub järk-järgult. Esmajärjekorras saavad vaktsineerimise võimaluse inimesed, kes on riskirühmas või kelle esmajärjekorras vaktsineerimine on vajalik, et tagada ühiskonnale kriitiliste teenuste toimimine.

Niipea kui vaktsiinikogused seda lubavad, avab riik vaktsineerimise võimaluse kõigile soovijatele. Praeguste tarnekoguste prognoosi järgi saab see võimalikuks kõige varem mais.

1. Vaktsineerida saan esmajärjekorras, kui kuulun riskirühma

Veebruaris alustati üle 80-aastaste riskirühma vaktsineerimisega, kuid piiratud vaktsiinikoguste tõttu ei ole praegu veel kõik üle 80-aastased inimesed vaktsineerimise võimalust saanud. Järk-järgult liigub riik vaktsineerimise võimaldamisega gruppide kaupa edasi.

COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed on vanusest ja terviseseisundist tingitud riski alusel jagatud kuude riskirühma.

COVID-19 vaktsineerimine
Foto: Raigo Pajula

Eesti haigekassa kaardistas kõikide perearstide nimistutes COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed lähtudes riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni määratletud haigustest ja seisunditest. Aluseks võttis haigekassa viimase viie aasta jooksul inimese raviarvetel märgitud diagnoosikoodid ja väljastatud ravimiretseptid. Kõikidele perearstidele edastati nimekirjad nende nimistutes olevatest riskirühma inimestest. Perearstid said nimekirjad üle vaadata ja vajadusel korrigeerida. Alates 22. märtsist on riskirühma kuuluvatel inimestel võimalik näha infot enda riskirühma kuulumisest ka patsiendiportaalist digilugu.ee.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni kinnitatud ja Eesti Perearstide Seltsi koostatud põhimõtted riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele kutsumiseks:

 1. Kõik inimesed, kes on 80-aastased või vanemad;
 2. 70-aastased ja vanemad inimesed, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga;
 3. 70-aastased ja vanemad inimesed sõltumata kaasuvatest haigustest ja 16-69 aasta vanused inimesed, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes väga kõrge riskiga;
 4. 60-aastased ja vanemad inimesed, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga;
 5. 50-59-aastased ja vanemad inimesed, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga;
 6. 16-49-aastased ja vanemad inimesed, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon määratles 2020. aasta juuli alguses haigused ja seisundid, mille alusel tuleks inimene hõlmata COVID-19 riskirühma.

Ava kõik

Väga kõrgeks riskiks haiguse raske kulu suhtes loetakse alljärgnevad haigused või seisundid:

 • organ- või luuüditransplantatsioon (teostatud kuni 2 aastat tagasi);
 • primaarne immuunpuudulikkus;
 • lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomulised kasvajad (diagnoositud kuni 5 aastat tagasi) või muud kasvajad (diagnoositud kuni 1 aasta tagasi);
 • tsüstiline fibroos;
 • neerupuudulikkus;
 • kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused;
 • dementsus;
 • Parkinsoni tõbi;
 • amüotroofiline lateraalskleroos;
 • insult viimase aasta jooksul ja insuldi jääknähud;
 • hematoloogiliste, reumatoloogiliste, gastroenteroloogiliste ja/või neuroloogiliste haigustega inimesed, kes on saanud viimase 5 aasta jooksul immuunsupresseerivat ravi.

Kõrgeks riskiks haiguse raske kulu suhtes loetakse alljärgnevad haigused või seisundid:

 • diabeet;
 • kardioloogilised haigused;
 • krooniline bronhiit;
 • emfüseem;
 • krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK;
 • raske astma (suukaudne kortikosteroidravi viimase 5 aasta jooksul, bioloogiline ravi);
 • bronhiektaasiatõbi;
 • rasvumus (KMI ≥40).

Vanemaealiste riskirühma inimestega (grupp 1 ja 2) võtab perearst telefonitsi ühendust ja lepib vaktsineerimise aja kokku. Noorematele riskirühma inimestele antakse alates 22. märtsist patsiendiportaali digilugu.ee kaudu teada riskirühma kuulumisest.

Vaktsineerimise võimaluse avanemisest konkreetsete sihtgruppide kaupa (nt kõik 65+ inimesed) annab riik teada ka avalike teavituskanalite (nt meedia) kaudu. Sellisel juhul avaneb vaktsineerimise aja broneerimise võimalus üleriigilises digiregistratuuris ja saad ise valida, millise vaktsineerija juurde on kõige lähem ja mugavam minna.

Juhul, kui perearstikeskuses on võimalik aegu ka elektroonselt broneerida, teavitatakse sellest võimalusest ette. Soovi korral võid oma perearstile märku anda, et oled valmis ka lühikese etteteatamise ajaga vaktsineerimisele tulema, kui keegi peaks ootamatult oma ajast loobuma.

2. Vaktsineerida saan esmajärjekorras, kui olen eesliini- või tervishoiutöötaja

Eesliinitöötajate esmajärjekorras vaktsineerimise eesmärk on kindlustada ühiskonna toimepidevuse seisukohast kriitilise tähtsusega teenuste toimimine kogu riigis.

Praeguseks on vaktsineeritud enamik tervishoiutöötajaid, hoolekandeasutuste, üldharidus- ja kutsekoolide töötajaid, politsei- ja päästeteenistujaid. Käimas on lasteaedade ja -hoidude töötajate vaktsineerimine.

Kui sa kuulud neisse gruppidesse, siis vaktsineerimise võimaluse avanemisest teavitab sind reeglina tööandja. Tööandja kaudu lepitakse vaktsineeriva asutusega kokku vaktsineerimise korraldus, sh koht ja aeg. Vaktsineerimine toimub kas kohalikus haiglas, töökohal, perearstikeskuses või kokkuleppel mõne teise tervishoiuteenuse osutajaga.

Registreeru vaktsineerimisele vaid siis, kui sul on kindel soov end vaktsineerida. Anna esimesel võimalusel teada, kui oled oma otsust muutnud, juba vaktsiini saanud või mingil põhjusel vaktsineerimisele minna ei saa.

Meditsiinitöötaja vaktsineerimine
Foto: Raigo Pajula

3. Kõik vaktsineerida soovivad Eestis elavad inimesed

Eesmärk on võimaldada tasuta kodulähedast vaktsineerimist alates maist kõigile soovijatele. Vaktsineerimise võimaluse avanemisest ja vaktsineerimise kohtadest antakse teada vaktsineeri.ee lehel, samuti üldiste teavituskanalite ja meedia kaudu.

Kui Eestisse jõudvad vaktsiinikogused võimaldavad alustada laialdase vaktsineerimisega, siis tekib inimestel võimalus end kirja panna üleriigilises digiregistratuuris. Juhul, kui digiregistratuuris vaktsineerimiseks aegu ei ole, siis pole vaktsineerimise järjekord veel sinuni jõudnud.

Soovi korral võid oma perearstile märku anda, et oled valmis ka lühikese etteteatamise ajaga vaktsineerimisele tulema, kui keegi peaks ootamatult oma ajast loobuma.

Vaade Tallinna teletornist
Foto: Tõnu Tunnel

COVID-19 vaktsineerimise statistika

Kõik vaktsineeritud
(1 + 2 doosi)

285 973

21,52% elanikkonnast

Osaliselt vaktsineeritud
(1 doos)

201 749

15,18% elanikkonnast

Täielikult vaktsineeritud
(2 doosi)

84 224

6,34% elanikkonnast

Vaata detailsemat statistikat Terviseameti veebist

Vaktsineerimise ajajoon

 • 2021
 • Eestisse jõudis neljandana Euroopa Liidu müügiloa saanud vaktsiinitootja Janssen esimene vaktsiinisaadetis 2400 doosiga

  13.04.2021

 • 31.03.2021 seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga end COVID-19 vastu kaitsnud enam kui 200 000 inimest

  31.03.2021

  Loe lähemalt

 • Kolm kuud koroonavaktsiini: vaktsiinid on tõhusad ja kõrvaltoimeid väga vähe

  30.03.2021

  Loe lähemalt

 • AstraZeneca koroonavaktsiinil, mis senini kandis nime COVID-19 Vaccine AstraZeneca, on nüüd uus nimi Vaxzevria

  30.03.2021

  Loe lähemalt

 • Üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimisega hõlmatus jõudis 90 protsendini

  22.03.2021

  Loe lähemalt

 • Edusammud: Iga kaheksas täiskasvanu on vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud

  14.03.2021

  Loe lähemalt

 • Janssen Pharmaceutica NV vaktsiin saab loa Euroopa Liidus kasutamiseks

  11.03.2021

  Ravimi infoleht

 • Eksperdid soovitavad pikendada kahe vaktsiinisüsti vahelist aega

  10.03.2021

  Loe lähemalt

 • Edusammud: Üle 100 000 inimese on saanud esimese vaktsiinisüsti

  07.03.2021

  Loe lähemalt

 • Edusammud: Iga viies üle 80-aastane on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud

  20.02.2021

  Loe lähemalt

 • Algab päästjate ja politseinike vaktsineerimine

  16.02.2021

  Loe lähemalt

 • Algab haridustöötajate vaktsineerimine

  15.02.2021

  Loe lähemalt

 • Eestisse jõuavad esimesed 7200 doosi AstraZeneca vaktsiini

  07.02.2021

  Loe lähemalt

 • Valitsus toetab vaktsiinitootjate Valneva ja Novavax COVID-19 vaktsiinide soetamist

  02.02.2021

  Loe lähemalt

 • Algab eakate kõrge ea tõttu COVID-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimine

  Veebruar 2021

  Loe lähemalt

 • AstraZeneca vaktsiin saab loa Euroopa Liidus kasutamiseks

  29.01.2021

  Ravimi infoleht

 • Eestisse jõuavad esimesed 1200 doosi Moderna vaktsiini

  13.01.2021

  Loe lähemalt

 • Moderna vaktsiin saab loa Euroopa Liidus kasutamiseks

  06.01.2021

  Ravimi infoleht

 • Käib tervishoiutöötajate, hooldajate ja hooldekodude elanike vaktsineerimine

  Jaanuar 2021

  Loe lähemalt

 • 2020
 • Esimesed tervishoiutöötajad saavad Eestis vaktsiinisüsti

  27.12.2020

  Loe lähemalt

 • Eestisse jõuavad esimesed 9750 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini

  26.12.2020

  Loe lähemalt

 • Pfizer/BioNTechi vaktsiin saab loa Euroopa Liidus kasutamiseks

  21.12.2020

  Ravimi infoleht

 • Sotsiaalministeerium tutvustab COVID-19 vaktsineerimise plaani

  15.12.2020
 • Valitsus annab heakskiidu vaktsiinitootja Moderna eelostulepinguga ühinemiseks

  01.12.2020

  Loe lähemalt

 • Eesti ühineb vaktsiinitootja Pfizer/BioNTech eelostulepinguga

  17.11.2020

  Loe lähemalt

 • Eesti ühineb vaktsiinitootja Janssen Pharmaceutica NV eelostulepinguga

  15.10.2020

  Loe lähemalt

 • Valitsus toetab raha eraldamist COVID-19 vaktsiinide ettemaksuks

  17.09.2021

  Loe lähemalt

 • Eesti ühineb vaktsiinitootja AstraZeneca COVID-19 vaktsiini eelostulepinguga

  27.08.2020

  Loe lähemalt

 • Riik kaardistab riskirühmad

  2020 suvi, sügis

  Sünnib otsus, et vaktsineerimine algab tervishoiutöötajatest, hoolekandeasutuste elanikest ja töötajatest. Samuti eakatest ja teatud diagnoosidega inimestest.

Viimati uuendatud: 15. aprill 2021, 10:54

Keri üles