Jäta menüü vahele

Eestis tuleb COVID-19 vaktsiini teine doos teha jätkuvalt sama tootja vaktsiiniga

COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühm arutas eri tootjate ja eri tehnoloogiatel põhinevate vaktsiinide kombineerimise võimalust ja otsustas, et vaktsineerimise praeguses etapis ei ole vaktsiini vahetamine kuuri jooksul võimalik ega ka põhjendatud.

Eeskätt puudutab see võimalust asendada AstraZeneca teine doos mõne mRNA vaktsiiniga (Pfizer, Moderna). Ekspertide hinnangul ei ole kõikide AstraZeneca vaktsiini teiste dooside asendamine mRNA vaktsiinidega vajalik, sest kaks doosi annavad piisava kaitse. Terviseameti kinnitusel aitavad kõik Eestis saadaolevad vaktsiinid ka COVID-19 uue ja agressiivsema India ehk delta tüve vastu, kui on läbi viidud kogu vaktsineerimiskuur.

Küsimust arutas eelmisel nädalal ka riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kelle sõnul on uuringud COVID-19 vaktsiinide kombineerimise osas alles käimas. Esialgsetel andmetel võib kahedoosilise vaktsineerimisskeemi puhul kahe erineva tootja vaktsiinide kasutamisel kujuneda hea immuunvastus, ent samas võib esineda rohkem süstijärgseid kõrvaltoimeid.

Komisjon rõhutas, et parima kaitse COVID-19 haiguse vastu annab lõpetatud vaktsiinikuur ning üldjuhul tuleb vaktsiinikuur lõpetada sama vaktsiiniga, millega seda alustati. Inimestel, kellel on tekkinud AstraZeneca esimese doosi järgselt tõsised kõrvaltoimed või on teise doosi manustamine AstraZenecaga arsti hinnangul muul põhjusel vastunäidustatud, ei tohiks jääda vaktsiinikuur lõpetamata. Komisjon leidis, et arsti otsusel võib põhjendatud juhtudel AstraZenecaga alustatud vaktsiinikuuri teise doosi teha mRNA vaktsiiniga, kui see on korralduslikult võimalik.

Lisaks arutas immunoprofülaktika komisjon 12-15-aastaste vaktsineerimist COVID-19 vastu ning leidis, et seda võiks Eestis teha Pfizer/BioNTech vaktsiiniga. Vaktsineerimise korraldamisel peab järgima alaealiste vaktsineerimisele seatud nõudeid, sh nõustama nii last kui ka lapsevanemat ning vajadusel hindama vaktsineeritava kaalutlusvõimet.

Komisjon rõhutas, et COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on eelkõige raske haigestumise ennetamine. Lapsed ja noored põevad üldjuhul COVID-19 haigust kergelt, kuigi teatud juhtudel võib esineda ka raskemat haigestumist. Ekspertide hinnangul võiks COVID-19 vastu vaktsineerida neid 12-15-aastaseid, kelle raviarst seda nende terviseseisundist tulenevalt vajalikuks peab.

COVID-19 vaktsineerimise korralduse töörühm arutas komisjoni seisukohta ja otsustas, et teismelisi praegu vaktsineerima kutsuma ei hakata, aga luuakse võimalus neile, kes seda ise aktiivselt soovivad, samuti riskirühma lastele. Täpsem korraldus töötatakse välja lähiajal ja siis teavitatakse sellest ka avalikkust.

Vaktsineerimiseks saab aja broneerida aadressil www.digilugu.ee ja riigi infotelefonil 1247.

Allikas: Sotsiaalministeerium

Uudised, COVID-19
Registreerin vaktsineerima
Keri üles