Jäta menüü vahele

Hiinast reisimisel rakendatakse lennueelset COVID-19 testimist, Eesti keskendub viirusproovide sekveneerimisele ja vaktsineerimisele

Eile võttis Euroopa Liidukriisikoordinatsiooni töörühm vastu ennetavad sammud, arvestades Hiina COVID-19 alaste reisipiirangute leevendamist 8. jaanuarist 2023. a. Seda tehti, sest Hiina epidemioloogilise- ja tervishoiusüsteemi olukorra kohta pole piisavalt ja usaldusväärset infot.

Liikmesriikide poolt vastu võetud ühised järeldused ja soovitused on järgmised:

  • Nii Hiinast kui Hiinasse reisimisel on soovituslik kõigil reisijatel kanda meditsiinilist või FFP2/N95/KN95-tüüpi maski.
  • Hiinaga seotud rahvusvaheliste lendude teenindavale personalile ja reisijatele antakse täiendavad soovitused seoses isikliku hügieeniga ja terviseohutusega.
  • Tungivalt julgustatakse kehtestama kõigile Hiinast liikmesriikidesse suunduvate reisijatele nõue lennueelse negatiivse COVID-19 testitulemuse esitamiseks, mis tehtud mitte varem kui 48h enne Hiinast lahkumist
  • Neid meetmeid toetab seire ja viirustüvede sekveneerimine liikmesriikides. Nendeks on Hiinast saabuvate reisijate pisteline testimine COVID-19 suhtes. Positiivseks osutunud proovide sekveneeritakse viirustüve määratlemiseks. Reovee seiret ja sekveneerimist hakatakse tegema nii Hiinast saabuvate lennukite reoveest kui ka rahvusvahelistes lennujaamades.

Terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp kommenteeris, et Eesti poolelt koordineerib ja teostab seiret ning viirustüvede sekveneerimist terviseamet. Terviseamet koostöös Tartu Ülikooliga alustab sellest nädalast sekveneerimist reoveest. Selle nädala tulemused selguvad uuel nädalal. „Liikmesriigid olid ühel meelel, et riskirühmad, eriti 60+ vanused, peaksid kindlasti ära tegema tõhustusdoosid. Soovitan seda kõigile, kellel viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödas rohkem kui 6 kuud. Samuti peaks eriti riskirühmad laskma end vaktsineerida gripi vastu,“ pani dr Alasepp eestimaalastele südamele.

Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühma IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) eile toimunud nõupidamisel otsustasid liikmesriigid soovitada Hiinast saabuvate reisijate lennueelset testimist COVID-19 suhtes. Sarnaselt Euroopaga keskendub Eesti seirele ja viirustüvede sekveneerimisele, et varakult tabada ohtlikke uusi alamtüvesid. Siseriikliku tervishoiu ülekoormatuse vältimiseks on endiselt asjakohane vaktsineerimine nii gripi kui COVID-19 vastu.

Euroopa on õppinud varasemate kriiside toel kiirelt tegutsema. Eile langetatud ostus tugineb Euroopa Komisjoni soovitustel ja liikmesriike hõlmava Euroopa tervise ohutuskomitee ettepanekutel. Sõnastus on teadlikult paindlik, kuna neid nõudeid peab rakendama iga liikmesriik oma siseriikliku õiguse alusel vastavalt riigipõhistele erisustele.

Käesoleva aasta jaanuari keskpaigas hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid olukorda ja vaatavad kehtestatud meetmed uuesti läbi.

Allikas: Sotsiaalministeerium

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
  • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
  • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
  • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 6 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
  • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.
Keri üles