Jäta menüü vahele

Ida-Virumaa tööandjate juures saab esmaspäevast vaktsineerida vanusepiirita

Alates 10. maist on Ida-Virumaal võimalik töökohal vaktsineerimine ilma vanusepiirita ehk inimestele alates 16. eluaastast.

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühm otsustas eile, 6. mail, langetada Ida-Virumaal tööandjate juues vaktsineerimise vanusepiiri ennetähtaegselt. Otsuse tegemisel lähtuti piirkonna nakatumistasemest, vaktsineeritutega hõlmatutest ja tööandjate tagasisidest.

Kaitsesüstimise tempo ja järjekord sõltub vaktsiinide tarnest ning teenusepakkuja logistikast, seetõttu võib kõigi soovi avaldanud tööandjateni jõudmine võtta aega.

Tingimused vanusepiirangust hoolimata tööandja juures vaktsineerimiseks on järgmised:

  • Ettevõte peab asuma Ida-Viru maakonnas (kooskõlastatult töörühmaga võib teha erandeid, kui ettevõte ei asu Ida-Virumaal, küll aga elab seal suurem osa töötajatest).
  • Suurem osa töötajatest ei saa teha kaugtööd (tootmine, sadamad, logistika, teenindus, põllumajandus jne).
  • Minimaalne vaktsineeritavate arv ettevõttes on 20 töötajat.
  • Lubatud on vaktsineerida ka töötajate täiskasvanud pereliikmeid. Eriti teretulnud on eakamate pereliikmete julgustamine ja vaktsineerima toomine.
  • Vaktsineerimine toimub ettevõttes kohapeal.

Oma soovist töökohal vaktsineerimise korraldamiseks tuleb tööandjal teada anda aadressil: madis.kallas@haigekassa.ee. Samale kontaktile palutakse pöörduda ka täiendavate küsimuste korral. Ida-Virumaal korraldavad vaktsineerimist Haigekassa partnerid OÜ Corrigo ja S Silmarõõm OÜ.

Töökohal vaktsineerimine jätkub senises korralduses ka Harjumaal, ent esialgu jääb kehtima vanusepiirang. Vaktsineerimisest huvitatud tööandjatel, kelle organisatsioonis on suurem hulk vaktsineerimiseks valmis olijatest vähemalt 50-aastased ja kellel ei ole võimalik teha kaugtööd, tuleb oma soovist teada anda samale meiliaadressile. Harjumaal on tööandjatele pakkuda AstraZeneca ja Jansseni vaktsiine.

Ida-Virumaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud ligi 22% täiskasvanud elanikkonnast, samas kui Eestis keskmiselt on vaktsineeritud 33%. Samas on nakatumine Ida-Virumaal Eesti keskmisest kõrgem ehk 544 nakatunut 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul (Eestis keskmine 357).

Allikas: Sotsiaalministeerium

Registreerin vaktsineerima
Keri üles