Jäta menüü vahele

Patsiendiportaalis saab kontrollida COVID-19 riskirühma kuulumist

Patsiendiportaalis digilugu.ee saab nüüd igaüks kontrollida enda kuulumist COVID-19 riskirühma. Infot kuvatakse nii juba vaktsineeritud kui ka vaktsineerimise aega broneerida soovivale inimesele.

„Uus lahendus võimaldab inimesel näha, kas ta on arvatud COVID-19 riskirühma,“ selgitas lahenduse loonud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor Katrin Reinhold. Riskirühma info kuvamise võimalus ei tähenda samas, et inimestel avaneb kohe võimalus ka vaktsineerimise aeg broneerida.

„Vaktsineerimise aja leiab digiregistratuurist siis, kui raviasutus on COVID-19 vaktsineerimise ajad ise digiregistratuuris avanud,“ selgitas Reinhold, et lahendus on loodud eelkõige inimeste informeerimiseks. „Kuna riskirühma info kuvamise vastu oli eile erakordselt suur huvi, siis piirasime koormuse hajutamiseks korraga teenusele pääsevate inimeste arvu. Tänase seisuga on lahendus töökorras, ent kui patsiendiportaali sisse logimisel peaks tekkima tõrkeid, siis palume mõne aja pärast uuesti proovida.“

Perearstid jätkavad endiselt oma nimistu riskipatsientide vaktsineerimisele kutsumist helistamise või SMS-teavituse kaudu. Praegu on üleriigilises digiregistratuuris avatud vaktsineerimise aja broneerimise võimalus 1960. aastal või varem sündinud riskirühma kuuluvatele inimestele. Digiregistratuuris saab aja broneerida neisse perearstikeskustesse ja haiglatesse, kes on üleriigilise digiregistratuuriga liidestunud ja vabad vaktsineerimise ajad avanud.

Tervishoiuasutused lisavad aegu digiregistratuuri siis, kui neil on piisavalt vaktsiini, et avada lisavõimalusi vaktsineerimise aja broneerimiseks. Vabade vaktsineerimisaegade avanemisest annavad teada raviasutused ise, suuremate vaktsiinikoguste korral tehakse ka üleriigilisi teavitusi.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega COVID-19 raske haigestumise suhtes kõige haavatavamaid ehk kõrge ea ja tervise tõttu riskirühmas olevaid inimesi. Parv rõhutas, et digiregistratuur on üks lisavõimalus vaktsineerimisaja broneerimiseks. „COVID-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on arvatud COVID-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel. Praeguseks on neist vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud enam kui 100 000 inimest,“ ütles Maivi Parv. „Patsiendiportaali lisatud teavitus aitab inimesel selgust saada, kas ta on arvatud COVID-19 riskirühma. Need riskirühma kuuluvad inimesed, kes pole veel vaktsineerimisele kutsutud, teavad siis ka lähitulevikus kutset oodata. Inimestel, kes riskirühma ei kuulu, avaneb võimalus vaktsineerimise aja broneerimiseks alates maist.“

Kuni maini jätkatakse nädalavahetuseti vaktsineerimise eriprojektidega, et aidata järele kõrgema nakatumismääraga või madalama vaktsineerimisega hõlmatusega piirkondi ja valmistuda suuremamahuliseks vaktsineerimiseks alates maist. 

Küsimuste korral aitavad riigiinfo telefon 1247, perearsti nõuandeliin 1220 ja Haigekassa kasutajatoe telefion 669 6630.

Allikas: Haigekassa

Uudised, COVID-19
Registreerin vaktsineerima
Keri üles