Jäta menüü vahele

Uuring: Eesti inimeste valmidus end COVID-19 vastu vaktsineerida kasvab

Eesti inimeste soosiv suhtumine vaktsineerimisse on jaanuari algusest alates pidevalt kasvanud, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel aprilli teises pooles Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

Kui jaanuari alguses oli valmis ennast vaktsineerima või juba vaktsineerinud 63% vastajatest, siis aprilli teiseks pooleks oli see kasvanud 77%-ni. 75-aastaste ja vanemate seas on vaktsineerimisvalmidus 92%.

Vaktsiiniskeptilisus on kõige enam levinud 15-49-aastaste hulgas, kus kindlasti või pigem ei vaktsineeriks ennast 26-31%. Üle 65-aastaste seas ei vaktsineeriks end kindlasti või ilmselt 9%.

Eestlastest on enda vaktsineerimise vastu 17% ja muudest rahvustest elanikest 29%. Seejuures on mõlemas rahvusrühmas kasvanud vaktsineerimisvalmidus võrreldes jaanuariga 14 protsendipunkti võrra ning vaktsineerimise vastu olevate inimeste osakaal langenud võrdselt ligikaudu 10 protsendipunkti võrra.

Muudest rahvustest elanike avatus vaktsineerimisele on jõudnud samale tasemele nagu see oli eestlastel selle aasta jaanuaris.

Küsitluse tellis Sotsiaalministeerium ja viis läbi Turu-uuringute AS. Uuringu 28. küsitluslaine viidi läbi ajavahemikus 21.-26. aprillini 2021.

Uuringu raport: www.riigikantselei.ee/uuringud   

Allikas: Sotsiaalministeerium

Uudised, COVID-19
Keri üles