Jäta menüü vahele

Vaata, mis muutub veebruarist vaktsineerimistõendite omanike jaoks

1. veebruarist lüheneb üle Euroopa Liidu COVIDi esmase vaktsineerimiskuuri järgselt loodud vaktsineerimistõendite kehtivus ühelt aastalt üheksale kuule. Seetõttu kaotab Eestis üle 15 000 inimese tõend kehtivuse. Lisaks muutub tõenditel ka tõhustusdooside märgistus ja alaealiste info kontrollirakenduses. 

6 olulist muudatust:

1. Alates 1. veebruarist kehtivad Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides esmase vaktsineerimise tõendid 9 kuud (270 päeva) senise 12 kuu asemel. Vaktsineerimistõend kaotab kehtivuse ligikaudu 15 000 inimesel, kelle esmane vaktsineerimiskuur lõppes enne 7. maid 2021 ja kes pole veel tõhustusdoosi teinud.

Ainus võimalus tõendi pikendamiseks on teha tõhustusdoos ning luua seejärel patsiendiportaalis digilugu.ee endale uus vaktsineerimistõend.

2. Tõhustusdoosi manustamise järgselt loodud tõend kehtib 12 kuud (365 päeva) alates tõhustusdoosist.

3. Vaktsineerimistõendi märgistus muutub inimese jaoks, kelle esimene kuur oli ühedoosiline (sai kas ühedoosilist vaktsiini või põdes viiruse läbi ja sai ühe doosi kahedoosilisest vaktsiinist) ning kes sai seejärel tõhustusdoosi. Praeguse 2/2 tõendi asemel saab ta luua uue märkega 2/1 tõendi, mis viitab, et tema esmane vaktsiinikuur oli ühedoosiline. Sellist märgistust loeb tõhustusdoosiks ka kontrollirakendus ning see on vajalik reisimiseks. NB! Uue märgistuse saamiseks on vajalik tõend uuendada digilugu.ee.

4. Inimesi, kelle tõend hakkab aeguma, teavitatakse sellest e-kirja teel 30 päeva ja 2 päeva enne aegumist. Selleks on vajalik, et inimese eesti.ee aadress oleks suunatud isiklikule e-posti aadressile. Samuti näeb seda infot patsiendiportaalis digilugu.ee ning igaühel on ise võimalik tõendi kehtivust kontrollida skaneerides oma tõendi QR kood kontroll.digilugu.ee lehel. Samuti saab kehtivuse kohta infot vaktsineeri.ee veebilehel oleva kalkulaatoriga.

5. Kui tõendi omanik on alaealine, siis saab Eestis COVIDi tõendi kontrollija selle kohta läbi kontroll.digilugu.ee nüüd ka teavituse. Alla 18-aastaste lõpetatud kuuri vaktsineerimistõend kehtib 15 kuud. Kontrollija saab rakenduses oranži teate, et peab küsima tõendi omaniku vanust tõendavat dokumenti. Reisimisel on alaealiste tõendi kehtivus sarnaselt täiskasvanutega 9 kuud (270 päeva). 
NB! Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. 

6. Lisaks on ringluses 229 000 tõendit, mis on juba aegunud või kohe aegumas. Need tõendid on loodud enne 21. oktoobrit 2021, mil tõendite tehniline kehtivus oli 180 päeva. Ka nende tõendite omanikel soovitame luua uus tõend ja see kasutusele võtta, sest aegunud tõendeid saab kasutada vaid siseriiklikult ja juhul, kui tõendi kontrollija kasutab kontroll.digilugu.ee rakendust.

Allikas: TEHIK

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
  • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
  • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
  • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 6 kuud pärast läbipõdemist või viimast vaktsineerimist.
  • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvad üldiselt kiiresti.
Keri üles