Jäta menüü vahele

Vaktsineeri.ee veebilehel on nüüd ka oma Facebooki kanal

Uuelt vaktsineeri.ee sotsiaalmeediakanalilt saab kõige värskemat ja usaldusväärsemat infot vaktsineerimise kohta Eestis.

Vaktsineeri.ee lehe eesmärgiks on pakkuda sotsiaalmeedias ajakohast ja tõenduspõhist infot vaktsineerimise teemal nii eesti kui ka vene keeles. Hetkel keskendub leht peamiselt COVID-19 vaktsineerimisega seotud küsimustele, kuid kindlasti ei unustata ka teisi vaktsiine.

Facebooki lehe kaudu saavad inimesed ka ise aruteludes osaleda ja oma küsimusi esitada.

Lehelt saab teavet värske statistika, käimasolevate kampaaniate ja riigis kehtivate reeglite ja soovituste kohta. Samas ei piirdu vaktsineeri.ee ainult info edastamisega – luuakse ka põnevat omasisu ja aruteludesse kaasatakse eksperte nii teaduse kui meditsiini valdkonnast.

Vaktsiinide teemal on viimaste aastate jooksul tekkinud palju vastuolulist infot ja paraku ringleb just sotsiaalmeedias ka palju valeinformatsiooni. Vaktsineeri.ee leht aitab leida kõige usaldusväärsemat teavet nii vaktsineerimise kui korraldusliku info kohta.

Lehte haldab Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Jälgides vaktsineeri.ee Facebooki lehte hoiad end vajaliku infoga kursis ja tead alati, milliseid vaktsiine on parasjagu soovitatav teha ja miks see vajalik on.

Eestikeelse Facebooki lehe leiad aadressilt: facebook.com/vaktsineeri
Venekeelse Facebooki lehe leiad aadressilt: facebook.com/vaktsineeri.tochka.ee

Mida peaks teadma vaktsineerimise kohta?

COVID-19 vastu vaktsineerimine on tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele – ka neile, kellel pole tervisekindlustust.
  • Vaktsineerimine on vabatahtlik.
  • COVID-19 vastu saavad vaktsineerida kõik Eesti elanikud alates 5. eluaastast.
  • Tõhustusdoosi saad teha siis, kui sinu esmasest vaktsineerimiskuurist on möödas 3 kuud Pfizeri, Moderna ja AstraZeneca vaktsiinide puhul ning 2 kuud Jansseni vaktsiini puhul. 
  • Koroonaviiruse läbipõdenuil soovitatakse tõhustusdoos teha 5 kuud pärast esimest doosi.
  • Pärast tõhustusdoosi tegemist tuleb luua endale patsiendiportaalis uus COVID-19 tõend!
  • Võrreldes COVID-19 põdemisega on vaktsineerimine ohutu ja kõrvalnähud mööduvada üldiselt kiiresti.
Keri üles